Anna haapavesi wilma

anna haapavesi wilma

Lisää uudistamisesta ja poikkeusjärjestelyistä. Neuvonnasta saat hoito-ohjeita, arvion hoidon tarpeesta ja ohjauksen tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan. Matkapuhelimesta 03 Lankapuhelimesta Kello Kysy kätilöltä on uusi palvelumme, joka auttaa odottavia ja juuri synnyttäneitä äitejä ja heidän läheisiään löytämään parhaan mahdollisen tuen. Vastaamme ensisijaisesti valvonta-ajalla olevien oikeuspsykiatristen potilaiden sekä erityisen vaativaa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien potilaiden avohoidosta.

Konsultoimme tarpeen mukaan näiden potilaiden hoidosta sairaanhoitopiirin alueen psykiatrisen avohoidon yksiköitä. Konsultoimme ja koulutamme myös muita yhteistyötahoja ja teemme yhteistyötä omaisverkostojen kanssa. Oikeuspsykiatrian poliklinikka tulee mukaan potilaan hoitoon jo siinä vaiheessa, kun hänelle tehdään kuntoutussuunnitelma osastohoidossa ollessa. Oikeuspsykiatrian osastot tukevat poliklinikan avohoitopotilaiden kanssa tehtävää työtä, ja potilaiden aiemmat omahoitajat osastoilta osallistuvat tarvittaessa poliklinikan potilaiden hoitoprosessiin.

Tavoitteena on osastojen ja poliklinikan saumaton yhteistyö. Otamme huomioon potilaan yksilölliset tarpeet ja tarjoamme kullekin potilaalle turvallisen kuntoutuspolun avohoitoon ja mahdollisimman itsenäiseen elämään. Ylilääkäri Niko Seppälä Osastonhoitaja. Valikko Tutkimus ja opetus Sairaanhoitopiiri Yhteystiedot Kartat. Muut palvelut Palveluneuvonta Potilashotelli Pysäköinti ja kulkuyhteydet Ravintolat ja kahvilat Oheispalvelut Ylisfestarit. Muut toimipaikat Fimlab Laboratoriot Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos.

Potilaille ja läheisille Hoitoon pääsy Vapaa hoitopaikan valinta Tulossa potilaaksi Taysiin Potilaana Taysissa Vierailijoille ja läheisille Kotiutus ja jatkohoito Potilasfoorumit Potilasohjeet Palaute. Käsi- ja tai­de­te­ol­li­suu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, ar­te­saa­ni, ym­pä­ris­tön suun­nit­te­lun ja ra­ken­ta­mi­sen osaa­mi­sa­la. Mat­kai­lu­a­lan pe­rus­tut­kin­to, mat­kai­lu­vir­kai­li­ja, mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen myyn­nin ja tie­to­pal­ve­lu­jen osaa­mi­sa­la.

Teks­tii­li- ja vaa­te­tu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, si­sus­tu­som­pe­li­ja, vaa­te­tuk­sen osaa­mi­sa­la. Hiu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, par­tu­ri-kam­paa­ja, par­tu­ri-kam­paa­jan osaa­mi­sa­la. Ho­tel­li-, ra­vin­to­la- ja ca­te­rin­ga­lan pe­rus­tut­kin­to, kok­ki, ko­kin osaa­mi­sa­la. Ho­tel­li-, ra­vin­to­la- ja ca­te­rin­ga­lan pe­rus­tut­kin­to, tar­joi­li­ja, asi­a­kas­pal­ve­lun osaa­mi­sa­la.

Lo­gis­tii­kan pe­rus­tut­kin­to, au­ton­kul­jet­ta­ja, kul­je­tus­pal­ve­lu­jen osaa­mi­sa­la. Lo­gis­tii­kan pe­rus­tut­kin­to, yh­dis­tel­mä­a­jo­neu­von­kul­jet­ta­ja, kul­je­tus­pal­ve­lu­jen osaa­mi­sa­la.

Puu­a­lan pe­rus­tut­kin­to, puu­sep­pä, puu­se­pän osaa­mi­sa­la. Ra­ken­nu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, ki­vi­ra­ken­ta­ja, ki­vi­a­lan osaa­mi­sa­la.

Ra­ken­nu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, maa­ra­ken­nus­ko­neen­kul­jet­ta­ja, maa­ra­ken­nus­ko­neen­kul­je­tuk­sen osaa­mi­sa­la. Ta­lo­tek­nii­kan pe­rus­tut­kin­to, put­ki­a­sen­ta­ja, put­ki­a­sen­nuk­sen osaa­mi­sa­la. So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, lä­hi­hoi­ta­ja, en­si­hoi­don osaa­mi­sa­la.

So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, lä­hi­hoi­ta­ja, las­ten ja nuor­ten hoi­don ja kas­va­tuk­sen osaa­mi­sa­la. So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, lä­hi­hoi­ta­ja, mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn osaa­mi­sa­la.

So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, lä­hi­hoi­ta­ja, sai­raan­hoi­don ja huo­len­pi­don osaa­mi­sa­la. So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, lä­hi­hoi­ta­ja, van­hus­työn osaa­mi­sa­la. Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan pe­rus­tut­kin­to, da­ta­no­mi, käy­tön tuen osaa­mi­sa­la. Piip­po­lan am­mat­ti- ja kult­tuu­ri­o­pis­to.

Au­di­o­vi­su­aa­li­sen vies­tin­nän pe­rus­tut­kin­to, me­dia-as­sis­tent­ti. So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, lä­hi­hoi­ta­ja, vam­mais­työn osaa­mi­sa­la. Katso listalta Jedusta valmistuneet oppilaat. Kansanedustaja Tytti Tuppurainen sd. Vihannin kirkonkylän koulu palkittiin ympäristötyöstä. Suuri maastopalo työllistää pelastuslaitosta Kalajoella.

Rakennusterveys- ja sisäilma-asiantuntijan koulutus alkaa Ylivieskassa.

anna haapavesi wilma

Anna haapavesi wilma -

Säh­kö- ja au­to­maa­ti­o­tek­nii­kan pe­rus­tut­kin­to, säh­kö­a­sen­ta­ja, säh­kö- ja au­to­maa­ti­o­tek­nii­kan osaa­mi­sa­la. Au­di­o­vi­su­aa­li­sen vies­tin­nän pe­rus­tut­kin­to, me­dia-as­sis­tent­ti. Metsäpaloriski on tällä hetkellä poikkeuksellisen suuri. Tie­to- ja tie­to­lii­ken­ne­tek­nii­kan pe­rus­tut­kin­to, ict-asen­ta­ja, tie­to- ja tie­to­lii­ken­ne­tek­nii­kan osaa­mi­sa­la.

Kone- ja me­tal­li­a­lan pe­rus­tut­kin­to, le­vy­sep­pä­hit­saa­ja, val­mis­tus­tek­nii­kan osaa­mi­sa­la. Ko­ti­työ- ja puh­dis­tus­pal­ve­lu­jen pe­rus­tut­kin­to, ko­din­huol­ta­ja, ko­ti­työ­pal­ve­lu­jen osaa­mi­sa­la. Ko­ti­työ- ja puh­dis­tus­pal­ve­lu­jen pe­rus­tut­kin­to, toi­mi­ti­la­huol­ta­ja, puh­dis­tus­pal­ve­lu­jen osaa­mi­sa­la.

Luon­to- ja ym­pä­ris­tö­a­lan pe­rus­tut­kin­to, luon­to-oh­jaa­ja, luon­to­a­lan osaa­mi­sa­la. Mat­kai­lu­a­lan pe­rus­tut­kin­to, mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen tuot­ta­ja, mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen osaa­mi­sa­la. Puu­a­lan pe­rus­tut­kin­to, puu­sep­pä, te­ol­li­suus­puu­se­pän osaa­mi­sa­la. Puu­tar­ha­ta­lou­den pe­rus­tut­kin­to, puu­tar­hu­ri, kuk­ka- ja puu­tar­ha­kau­pan osaa­mi­sa­la. Puu­tar­ha­ta­lou­den pe­rus­tut­kin­to, puu­tar­hu­ri, puu­tar­ha­tuo­tan­non osaa­mi­sa­la.

Ra­ken­nu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, ta­lon­ra­ken­ta­ja, ta­lon­ra­ken­nuk­sen osaa­mi­sa­la. Säh­kö- ja au­to­maa­ti­o­tek­nii­kan pe­rus­tut­kin­to, säh­kö­a­sen­ta­ja, säh­kö- ja au­to­maa­ti­o­tek­nii­kan osaa­mi­sa­la.

Tie­to- ja tie­to­lii­ken­ne­tek­nii­kan pe­rus­tut­kin­to, ict-asen­ta­ja, tie­to- ja tie­to­lii­ken­ne­tek­nii­kan osaa­mi­sa­la. Kone- ja me­tal­li­a­lan pe­rus­tut­kin­to, ko­neis­ta­ja, val­mis­tus­tek­nii­kan osaa­mi­sa­la. Käsi- ja tai­de­te­ol­li­suu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, ar­te­saa­ni, tuot­teen suun­nit­te­lun ja val­mis­tuk­sen osaa­mi­sa­la.

Käsi- ja tai­de­te­ol­li­suu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, ar­te­saa­ni, ym­pä­ris­tön suun­nit­te­lun ja ra­ken­ta­mi­sen osaa­mi­sa­la. Mat­kai­lu­a­lan pe­rus­tut­kin­to, mat­kai­lu­vir­kai­li­ja, mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen myyn­nin ja tie­to­pal­ve­lu­jen osaa­mi­sa­la. Teks­tii­li- ja vaa­te­tu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, si­sus­tu­som­pe­li­ja, vaa­te­tuk­sen osaa­mi­sa­la. Hiu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, par­tu­ri-kam­paa­ja, par­tu­ri-kam­paa­jan osaa­mi­sa­la.

Kela maksaa numerosta aiheutuvan ylimääräisen kustannuksen. Jos käytät puhepakettia, sinun kannattaa tarkistaa operaattoriltasi, sisältyvätkö alkuiset puhelut siihen. Rooli- ja attribuuttipalvelut Puhelin: PL , Helsinki Käyntiosoite: Mannerheimintie b, Helsinki Sähköposti: PL 30, Helsinki Käyntiosoite: Mannerheimintie , Helsinki Sähköposti: PL 70, Helsinki Käyntiosoite: Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki Sähköpostiosoite: Resepti Reseptiä käyttävät yksityisen terveydenhuollon yksiköt.

Potilastiedon arkistoa käyttävät julkisen terveydenhuollon yksiköt Potilastiedon arkistoa käyttävät yksityisen terveydenhuollon yksiköt. Hammas- ja suupäivystys Lastentautien päivystys Naistentautien päivystys Psykiatrian päivystys Silmätautien päivystys Sydänpotilaiden päivystys Synnytyspäivystys. Soita Matkapuhelimesta 03 Lankapuhelimesta Kello Raskaus ja synnytys Hoito raskauden aikana Synnytys Hoito synnytyksen jälkeen Usein kysytyt kysymykset. Vauvan hoito Imetys Varhainen vuorovaikutus Vauvan perushoito.

Oikeuspsykiatrian poliklinikka Vastaamme ensisijaisesti valvonta-ajalla olevien oikeuspsykiatristen potilaiden sekä erityisen vaativaa psykiatrista hoitoa ja kuntoutusta tarvitsevien potilaiden avohoidosta.

Vastuuhenkilöt Ylilääkäri Niko Seppälä Osastonhoitaja. Hoidot ja tutkimukset Oikeuspsykiatria. Anna palautetta tästä sivusta. Katuosoite Pitkäniemen sairaala   Nokia. Sijainti Tays Pitkäniemi Talo

Ra­ken­nu­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, ta­lon­ra­ken­ta­ja, ta­lon­ra­ken­nuk­sen osaa­mi­sa­la. Kanta-palvelut Suunnittelu ja toteutus. So­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan pe­rus­tut­kin­to, lä­hi­hoi­ta­ja, sai­raan­hoi­don ja huo­len­pi­don osaa­mi­sa­la. Lisää aiheesta Tietosuojaseloste, valtiokonttori. Kirjaudu Wilmaan syöttämällä oikealla puolella oleviin kenttiin käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Jos kirjaudut ulos, menetät tekemäsi muutokset.

0 thoughts on “Anna haapavesi wilma

Leave a Comment